Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MaiQ BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij MaiQ BV zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleend. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & verzendkosten

Alle prijzen die op de website van MaiQ BV staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Er worden geen verzendkosten berekend bij verzendingen binnen Nederland. De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen €7,95 voor Europa en €30,00 buiten Europa. Als je meerdere artikelen bestelt, blijven de verzendkosten hetzelfde. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, kan MaiQ BV de prijzen en verdere voorwaarden wijzigen.

Leveringen

MaiQ BV streeft ernaar alle bestellingen binnen 1-2 werkdagen te verzenden. MaiQ BV is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS. MaiQ BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. MaiQ BV betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Je dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van MaiQ BV worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard. MaiQ BV accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en Van Lanschot. Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt MaiQ BV zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens juist zijn. Bij betalingen met IDEAL wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

Reclamatie & retourneren

Wij doen er alles aan om je een perfect product te leveren. MaiQ BV raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan je verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. MaiQ BV zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door MaiQ BV geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat MaiQ BV er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Je hebt het recht de door MaiQ BV geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens deze zichttermijn van 14 dagen dient je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Je bent zelf verantwoordelijk voor de retour-verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en op tijd en correct zijn geretourneerd, voldoet MaiQ BV de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door MaiQ BV afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden kunnen ze niet meer worden geretourneerd.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van MaiQ BV, van het personeel en de producten van MaiQ BV voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. MaiQ BV is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. MaiQ BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MaiQ BV. De aansprakelijkheid van MaiQ BV is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MaiQ BV, dan wel tussen MaiQ BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MaiQ BV, is MaiQ BV niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MaiQ BV.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van MaiQ BV opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als MaiQ BV het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij MaiQ BV of bij de toeleveranciers van MaiQ BV.

Privacy

MaiQ BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Je persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na je toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

MaiQ BV
E-mail: info@maiq.nl
KvK: 60716924
BTW-nummer: 854029709B01